مترو یاب

با مشخص کردن ایستگاه مبدأ و مقصد خود می توانید مطابق با آخرین تغییرات متروی تهران سریع ترین یا مسیر با کمترین تغییر خط را دریافت کنید.

مسیریاب مترو نقشه مترو متروی تهران

سایر تنظیمات

سوالات متداول

آخرین تغییرات

  • ✅ اضافه شدن قابلیت انتخاب ایستگاه مبدأ بر اساس موقعیت جغرافیایی.
    ۱۴ تیر ۱۴۰۳
  • ✅ تغییرات برنامه زمانی مترو در بازه ۱۶ خرداد ماه الی ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ روی مترویاب اعمال شد.
    ۷ تیر ۱۴۰۳
© Copyright 2024 MetroYab